Technology & Science of Yazd Javadol-a-emeh University
تاريخ : ۱۹ مهر ۱۳۹۴ | ۰۲:۵۵:۰۳ | نویسنده : حميد

در آغاز عكسي از برنامه Borland C++ را نشان مي دهم تا با محيط نرم افزار C++ آشنا شويد . هرچند نرم افزارهاي ديگه هم در اين خصوص وجود دارند مانند Visual C++ يا Turbo C++ .

برنامه اي را كه در بالا مي بينيد سورس كد اولين برنامه ما و همچنين ابتدايي ترين ساختار برنامه C++ مي باشد. قبل از هر چيز به بررسي سطحي و آشنايي اوليه با خطوط برنامه Hello world! مي پردازيم :

// my first program in c++
#include 
int main()
{
 cout << "Hello world" ;
 return 0 ;
}

// my first program in c++

اين يك خط Comment يا توضيحات مي باشد. در برنامه نويسي، توضيحات خطوطي هستند كه كامپايل نمي شوند و فقط براي خوانايي برنامه بكار برده مي شوند. در برنامه هاي بزرگتر و با زياد شدن خطوط برنامه، توضيحات به فهم راحتتر برنامه براي برنامه نويس و ديگر كساني كه كد را مورد بررسي قرار مي دهند كمك شاياني مي نمايد.

براي بوجود آوردن توضيحات در برنامه C++ از دو الگو مي توان استفاده نمود :

 • اگر بخواهيم توضيحات را در يك خط قرار دهيم از علامت // قبل از توضيحات استفاده مي كنيم. در مثال قبل ما از اين الگو بهره برديم.
 • در صورت زياد بودن توضيحات واشغال چند سطر از برنامه توسط آن از علامت /* */ استفاده كرده و توضيحات را در بين آن قرار مي دهيم.
                   /* my
                   first program 
                   in c++ */
                   

در C++ خطوطي كه با علامت # شروع شده و در بالاي برنامه قرار مي گيرند خطوط فرمان به پردازشگر مي باشند كه در اصطلاح فايل سرآيند ناميده مي شوند.

#include

از فايلهاي سرآيند بعنوان كتابخانه هاي C++ ياد مي كنند كه از قبل نوشته شده اند و ما براي استفاده از برخي از توابع و روالها از آنها استفاده مي كنيم . كامپايلر فقط كلمات كليدي را مي شناسد و همانطور كه گفته شد براي استفاده از يك سري دستورات و توابع مانند دستورات ورودي و خروجي و ... بايد از اين فايلهاي سرآيند استفاده نماييم و اگر استفاده نكنيم امكان برنامه نويسي بوجود نخواهد آمد كه به تفصيل در آينده در مورد اين فايلها و مورد استفادشان صحبت خواهيم كرد . اين نكته را هم خاطر نشان مي كنم كه پسوند اين فايلها h مي باشد. در انتهاي اين فصل هم توضيحات تكميلتري در اين مورد آورده شده است .

int main()

اين خط تعريفي براي تابع اصلي برنامه مي باشد. در واقع برنامه با كامپايل از اين نقطه شروع و پردازش مي شود. هر برنامه C++ بايد داراي تابع main() باشد. در اين تابع است كه بلوكها و خطوط برنامه نوشته ميشود. بايد گفته شود هرچند خطوطي بالاتر از تابع اصلي نوشته شده اما بخاطر داشته باشيد كه برنامه از اين نقطه شروع خواهد شد. عبارت int به معني integer يا اعداد يك كلمه كليدي مي باشد و براي تعريف متغيرهاي از نوع صحيح بكار مي رود كه در ادامه آموزش برنامه نويسي بطور مفصل مورد بررسي قرار مي گيرد. Main نامي براي تابع اصلي است كه تغيير نمي كند و () علامتي است كه در ادامه هر تابعي قرار مي گيرد كه توابع نيز مفصلا در ادامه مورد بحث قرار مي گيرند و اطلاعات فوق جنبه آشنايي با آنها را دارد.

}

آكولاد باز در واقع شروع يك بلوك از دستورات را تعريف مي كند كه در اين برنامه بدنه تابع اصلي (main) را در بر مي گيرد و با علامت

{

يا آكولاد بسته پايان بلوك را تعيين مي كنيم.

cout << "Hello world" ;

تابع cout >> در تابع سرآيند iostream در زبان C++ قرار دارد و موجب ارسال اطلاعات به خروجي و چاپ و نمايش آن بر روي مانيتور كاربر مي شود. با نوشتن اين دستور عبارت Hello world! برروي صفحه نمايش پس از كامپايل بدون خطاي برنامه به نمايش در مي آيد. از علامت " " براي متغيرهاي رشته اي كه در اصطلاح string گفته مي شوند استفاده مي شود. از علامت ; نيز در انتهاي هر دستور در C++ استفاده مي گردد تا بوسيله آن پايان آن دستور را به پردازشگر اعلام نمود.

return 0 ;

اين عبارت مقدرا صفر را به تابع در برگيرنده خود كه در اين مثال تابع اصلي است برمي گرداند كه اين مورد در مبحث توابع و انواع بازگشتي آن توضيح داده خواهد شد.

namespace

بايد بگم كه فضاهاي نام هم در ساختار C++ نقش اساسي دارند. اين فضاها مجموعه ديگري از كتابخانه هاي C++ مي باشند كه در استفاده از بعضي عناصر مانند رشته ها و ... كمك شاياني به كاربران مي كنند.

فضا هاي نام با استفاده از الگوي زير قابل استفاده اند و بعد از فايلهاي كتابخانه اي include در برنامه قرار مي گيرند كه در بخش انواع يك نمونه از اونا رو استفاده مكنيم.

// using namespace std
#include 
using namespace std;
int main()
{
  string st = "Hello world!" ;
  cout << st ;
  return 0 ;
}                   

كد بالا را ميشود به شكل ديگري هم نوشت كه در اينصورت عبارت به تغيير مي كنه و using حذف شده و بجاش از عبارت استفاده مي كنيم به صورت زير :

// using namespace std
#include 
#include 
int main()
{
  string st = "Hello world!" ;
  cout << st ;
  return 0 ;
}                   

آموزش ساختار و كلمات كليدي و فايل هاي سرآيند در برنامه نويسي C++ ذكر اين مطلب لازم است كه متاسفانه فايل سرآيند string در محيط Borland C++ كار نمي كند .

برخي از ويژگيهاي زبان C++ :

 • انعطاف پذيري و غناي بالا
 • زبان برنامه نويسي سيستم است و با آن مي توان برنامه هاي سيستمي را نوشت، بدين معني كه مستقيما مي تواند با سخت افزار و نرم افزار ارتباط برقرار نمايد.
 • زبان شي گراست
 • Case sevsitive است ، يعني نسبت به كوچكي و بزرگي حروف حساس بوده وبين اين دو تمايز قائل است. توصيه مي شود كه برنامه ها را با حروف كوچك بنويسيد. While برابر نيست با WHILE

برخي از ويژگيهاي دستورات C++

 • هر دستور بايد به ; ختم شود.
 • حداكثر طول يك دستور،255 كاراكتر است.
 • هر دستور مي تواند در يك و يا چند سطر نوشته شود.
 • در هر سطر مي توان چندين دستور را نوشت.( اين كار توصيه نمي شود. )
 • توضيحات مي توانند بين */ و /* در چندين سطر و يا بعد از // و در فقط يك سطر نوشته شوند.

كلمات كليدي در C++

auto    double   int     struct
break    else    long    switch
case    enum    register  typedef
char    extern   return   union
const    float    short    unsigned
continue  for     signed   void
default   goto    sizeof   volatile
do     if     static   while

اين كلمات، كلمات كليدي هستند و كامپايلر فقط اين كلمات را مي شناسد و هرآنچه غير از كلمات كليدي در برنامه C++ نوشته شود بايد براي كامپايلر درست تعريف شود. در اين بين توابعي براي گرفتن اطلاعات و يا چاپ اطلاعات و چيزهاي ديگري وجود دارد كه براي استفاده از آنها بايد از فايل سرآيند مربوطه استفاده نماييم كه از قبل نوشته شده اند مثل توابع cin, cout كه توابع ورودي خروجي هستند كه در فايل سرآيند iostream وجودارند و همچنين تابع getch كه براي زدن يك كليد از صفحه كليد است و در فايل سرآيند conio قرار دارد .نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]